Lukk
Investeringsprosessen

Investeringsprosessen

Løsningen gjør det mulig for prosjektledere og ledere å følge opp alle deler av et investeringsprosjekt på en enkel og brukervennlig måte,

Blant annet ved å : 

  • Tilrettelegge for full kontroll gjennom hele prosjektet
  • Gi prosjektledere verktøy for å styre prosjektene løpende
  • Gi virksomheten verktøy for styring på overordnet nivå
  • Tilføre full gjennomsiktighet i prosjektene
  • Legge til rette for å endre fra økonomisk styring basert på historikk (regnskap) til og kombinere regnskap, prognoser og fremdrift.

Med Agresso Investering får virksomhetene løpende økonomisk styring og kontroll over investeringsprosjektene. Løsningen er intuitiv og brukervennlig, og er basert på en arbeidsflate hvor brukeren har tilgjenglig de nødvendige funksjoner for å administrere prosjektene.

Løsningen er rik på funksjoner og muligheter, og bidrar til å ivareta og effektivisere virksomhetenes behov. Prosjektene kan følges i detalj fra planlegging og budsjettering, gjennom prosjekterings- og byggefasen og videre inn i sluttfasen med overgang til løpende drift.

I alle fasene kan det tas ut rapporter. I tillegg til ferdig standardrapporter kan man benytte Agresso’s kraftige rapporteringsverktøy for egendefinerte rapporter. Rapportene ivaretar alt fra løpende rapportering til prosjektleder og aktivitetsansvarlig til overordnede styringsrapporter til administrativ og politisk ledelsesnivå. Rapportene er tilgjenglig på Web slik at de enkelt er tilgjengelig for ledelsen og andre som kun skal ha rapporter for oppfølging og kontroll. Rapportene kan også enkelt eksporteres til f.eks. Excel eller Word for videre bearbeiding i rapportform.

Kontakt oss